Het doel van de CTS GROUP Academy is om de ontwikkeling van onze medewerkers en de nieuwe generatie stimuleren. Om jongeren te informeren over en enthousiasmeren voor een carrière in de logistiek zijn we dit jaar een samenwerking gestart met het Herbert Vissers College (HVC) uit Nieuw-Vennep. Meer over deze samenwerking vertellen we in de nieuwe Zuidpost, het magazine voor ondernemers in Haarlemmermeer-Zuid.

Leren en werken, leren werken en leren dmv werken

Terwijl de leerlingen van het HVC keurig in de lessen zitten praten wij met Jaimie Hooi (projectleider HVC), Angela Breed  (HR bij CTS GROUP), Edwin Beentjes (CTS GROUP) en Dr. Uldrik Speerstra (rector HVC). Met enige regelmaat steken zij de koppen bij elkaar om te zorgen dat schoolverlaters de mogelijkheid krijgen om goed geïnformeerd keuzes te kunnen maken als zij hun diploma halen. Speciaal voor basis/kader leerlingen  is de juiste keuze maken in beroepsgroep belangrijk, van hen wordt verwacht sneller een keuze te maken. HVC en CTS helpen deze leerlingen onder andere door voorlichtingen, presentaties en kijkjes achter de schermen.

Toekomstgericht denken doe je aan de basis

Toekomstgericht denken in het voordeel van schoolverlaters en het bedrijfsleven. Want iedere werkgever kampt met dezelfde uitdaging; het vinden van goed geschoold en gemotiveerd personeel.  En wees nou eens eerlijk, de keuze voor de juiste toekomst is ook een kwestie van goed geïnformeerd zijn, verschillende keuzes en meerdere mogelijkheden krijgen. Voor bedrijven in het bijzonder het van belang om te laten zien hoe jouw bedrijfstak eruit ziet, welke voordelen er zijn en hoe schoolverlaters zich kunnen ontwikkelen.

Gat tussen arbeidsmarkt en VMBO

Het gat wat er zit tussen de arbeidsmarkt en het VMBO kan door middel van ondernemers opgevuld worden. Het faciliteren van het opdoen van praktijk ervaring plus leerlingen een kans geven om een bedrijfstak te verkennen werkt twee kanten op.  Enerzijds krijgt een leerling de kans om te voelen of een bepaalde bedrijfstak past en anderzijds voor de toekomst van het bedrijf. Jaimy vertelt trots dat veel bedrijven bijvoorbeeld weekend- en vakantiemedewerkers overhouden aan de bedrijfsbezoeken die worden gefaciliteerd. Ook zijn er leerlingen die werkend vele malen meer tot hun recht komen dan in de schoolbanken. Er wordt dan wel afgesproken dat er ruimte moet komen tot ontwikkelen van de schoolverlater, gewoonweg zodat er samen een toekomst gebouwd kan worden.

Blauwdruk voor iedere bedrijfstak

Gelukkig zijn er bedrijven die het belang zien van het in een vroeg informeren van scholieren. CTS GROUP is hierin vooruitstrevend en heeft deze visie in daden omgezet. Door het maken van een plan waarin zowel middelbare scholen als leerlingen als ondernemers zich goed kunnen vinden. Het plan bestaat uit voorlichtingen op school, maar ook de zogenoemde bliksemstages.

Nu nadenken over het arbeidstekort in de toekomst

Op dit moment is er al een arbeidstekort in de technische sector, een aantal leden van OVHZ ondervinden dit aan de lijve. De inspanning die nu geleverd wordt is nadenken over de toekomst. Door dit project kunnen wij in de toekomst heel veel plezier hebben van personeel wat goed op zijn/haar plaats is.

CTS GROUP & HVC

Angela Breed, zelf ook ooit leerling van het HVC, is zeer positief over de samenwerking met haar oude school. “Het is erg leuk  om op deze manier iets terug te doen voor school en CTS GROUP, waar ik hoop veel HVC leerlingen te mogen begroeten en CTS GROUP te presenteren.” De tomeloze energie en het enthousiasme van Jaimie Hooi geeft aan hoe belangrijk het HVC de samenwerking met het bedrijfsleven vindt. Samen worden er veel plannen gemaakt en ideeën ontwikkelt, zodat samenwerkingen tussen ondernemers en opleidingen hand in hand kunnen gaan. Alles in het belang van de leerlingen, die op deze manier een goed beeld krijgen en de juiste keuze kunnen maken. En eerlijk is eerlijk…natuurlijk willen we allemaal de beste, leukste en slimste leerlingen, daarom is het noodzaak om je als onderneming goed te profileren!

De hele Zuidpost is hier te lezen.