Verandering begint bij jezelf

Daar zijn we bij CTS GROUP van overtuigd. Door in alle facetten van onze organisatie te focussen op de reductie van onze CO2-uitstoot en daarnaast de emissie van ons wagenpark te compenseren staan wij voor duurzaam transport van uw zendingen. 

Het merendeel van onze zendingen voeren wij uit via netwerkdistributie. Door samen te werken met verschillende distributienetwerken en partners in Europa waarborgen we een optimale beladingsgraad van onze trailers en worden vervoersbewegingen beperkt. Bovendien zijn onze chauffeurs in het bezit van code 95, waarbij de nadruk ligt op veilig, zuinig en milieubewust rijden. Dankzij onze inzet op het gebied van duurzaam transport en CO2-reductie zijn wij in 2021 met 2 sterren ingestroomd in het Lean & Green programma, wat volgens de benchmarkdata gelijkstaat aan 30% relatieve CO2-reductie. Maar we gaan verder. Momenteel werken we aan een plan om onze CO2-uitstoot nog verder te reduceren. Daarnaast zijn vanaf 2020 alle zendingen die wij met ons eigen wagenpark rijden 100% klimaatneutraal. Wij compenseren de uitgestoten CO2 door in samenwerking met Climate Neutral Group te investeren in het klimaatproject Maísa, dat klimaatverandering tegengaat door ontbossing in Brazilië te verminderen.

Climate Neutral Group Certificaat CTS GROUP ED 2021

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen met betrekking tot duurzaam transport op de voet. Wij houden we onze ogen open voor nieuwe, innovatieve mogelijkheden om onze footprint te minimaliseren en onze activiteiten zo duurzaam mogelijk uit te oefenenen.

Een duurzame toekomst voor medewerker, milieu en maatschappij; daar staan we voor.

Focus op bosbehoud

Bomen spelen een belangrijke rol bij het remmen van de klimaatverandering. Toch is Brazilië is onderhevig aan grote ontbossing. Bij het klimaatproject Maísa wordt de CO2-uitstoot verminderd door samen met de lokale bevolking ontbossing te voorkomen en ongeplande en illegale houtkap tegen te gaan. Bovendien richt het project zich op het bestrijden van de mechanisme armoede, bewaren van de biodiversiteit en in stand houden van de vitale ecosysteemdiensten. Voor de compensatie van onze CO2-uitstoot werken wij samen met Climate Neutral Group. Deze organisatie is lid van de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA) en waarborgt een betrouwbare klimaatcompensatie. Het klimaatproject is VCS Standard gecertificeerd en volgt de REDD+ aanpak. De VCS-certificering garandeert dat de gerealiseerde CO2-reductie wordt gemonitord en gecontroleerd via een audit. De sociaal-economische voordelen en het behoud van biodiversiteit voldoen aan de Community and Biodiversity Standard (CCBS).

Offerte aanvragen Contact