Op 24 december 2020 zijn de EU en het VK het eens geworden over een nieuw handelsakkoord. Per dag wordt er steeds iets meer duidelijk over wat de situatie per 1 januari 2021 zal zijn. Onderstaand vindt u kort wat aanvullende informatie.

Douanezaken

Per 1 januari 2021 is er tussen de EU en het VK sprake van vrije handel, zonder importheffingen en zonder quota voor goederen met preferentiële oorsprong EU of VK.  Daarnaast moeten EXA-douanedocumenten opgemaakt worden, dient u in- en uitvoeraangifte te doen en moeten de goederen ingeklaard worden.

Benodigde documenten:
Originele handelsfactuur in tweevoud, voorzien van de essentiële informatie
– Oorsprongsverklaring. Afhankelijk van de waarde van de goederen en nieuwe afspraken kan dit met een REX-registratie (> € 6.000,-) of een REX-verklaring (< € 6.000,-).
– DVO, bij het opmaken van douanedocumenten door een derde partij.
Meer over douanezaken leest u in onze whitepaper ‘Zendingen buiten de EU en douanezaken’.

Pallets met ISPM-15 markering

Als gevolg van Brexit is het per 1 januari 2021 verplicht dat u gebruik maakt van verpakkingshout dat behandeld tegen schadelijke organismen en over de internationale ISPM15-markering beschikt. Onder verpakkingshout wordt onder andere verstaan: pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten. Klik hier voor meer informatie.

Graag wijzen we u erop dat het uitermate belangrijk is dat uw zending, verpakking en documentatie voldoet aan de gestelde eisen. Is dit niet het geval, dan mogen de goederen het land niet in. Uiteraard helpen wij u hier graag bij. Neem voor meer informatie contact met ons op.