Na jaren gesteggel zijn de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk er eindelijk uit. Er is een Brexit-deal! 

Als gevolg van de Brexit valt het Verenigd Koninkrijk per 1 januari 2021 niet meer onder de regels van de Europese Unie. Vanaf die datum gelden er nieuwe regels en procedures voor het zakendoen en transport tussen de EU en het VK. Op 24 december 2020 zijn de EU en het VK het eens geworden over een nieuw handelsakkoord. De specifieke details van het akkoord zijn nog onbekend. Wel is duidelijk dat er per 1 januari 2021 sprake gaat zijn van vrije handel, zonder importheffingen en zonder quota voor goederen met preferentiële oorsprong EU of VK, dat er douaneprocedures worden ingevoerd en er in- en uitvoeraangifte gedaan moet worden.

Ierland en Noord-Ierland

Ierland blijft onderdeel van de Europese Unie. Om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen geldt er voor Noord-Ierland een speciale regeling. Dit deel van het VK blijft onderdeel van het Britse grondgebied, maar de regels van de EU interne markt worden gerespecteerd. Voor zendingen van en naar Ierland en Noord-Ierland die niet via GB lopen gelden geen nieuwe douaneprocedures. Tussen Noord-Ierland en het Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) gelden wel douaneprocedures.

Douanezaken

Graag wijzen we u erop dat het voor transport van en naar Groot-Brittannië belangrijk is om EXA-douanedocumenten op te maken en in- en uitvoeraangifte te doen. Het is belangrijk dat u – als verzender van de goederen – bekend bent met deze procedures en de informatie die hiervoor aangeleverd dient te worden. Voldoet uw zending en de documentatie niet aan de gestelde voorwaarden, dan mogen de goederen het land niet in.

Benodigde documenten:
Originele handelsfactuur in tweevoud, voorzien van de essentiële informatie
– Oorsprongsverklaring. Afhankelijk van de waarde van de goederen en nieuwe afspraken kan dit met een REX-registratie (> € 6.000,-) of een factuurverklaring (< € 6.000,-).
– DVO, bij het opmaken van douanedocumenten door een derde partij.
Afhankelijk van de uitkomst van de onderhandelingen heeft u zo mogelijk ook een T1- of T2-document nodig. Meer over douanezaken leest u in onze whitepaper ‘Zendingen buiten de EU en douanezaken’.

EORI-nummer

Een EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer is een identificatienummer dat u nodig heeft als u zaken doet over de grens en douane-aangifte moet doen. Binnenkort is dit dus ook het geval bij handel met GB. Daarnaast dient het EORI-nummer van de exporteur (dat van u) en van de importeur (van uw klant in het VK) op de factuur vermeld te staan voor het opmaken van exportdocumenten. Indien u nog geen EORI-nummer heeft, dan kunt u dit aanvragen bij de douane. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden, maar kan wel een langere periode overheen gaan. Voor meer informatie over het EORI-nummer en het aanvragen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Specifieke details

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de specifieke details van de Brexit-deal wanneer deze bekend zijn. Graag vragen we u om – als u dit nog niet gedaan heeft – een EORI-nummer aan te vragen en ervoor te zorgen dat u per 1 januari 2021 douanedocumenten op kunt maken en in- en uitvoeraangifte kunt doen of hiervoor een geschikte partner gevonden heeft. Wilt u dit aan ons uitbesteden? Onze inhouse douanespecialisten nemen dit graag voor u uit handen. Raadpleeg hiervoor uw vaste contactpersoon of stuur een e-mail naar onze Brexit helpdesk. Download voor meer informatie over douanezaken onze whitepaper ‘Zendingen buiten de EU en douanezaken’ via onderstaande button.