In de praktijk

Het Herbert Vissers College in Nieuw Vennep werkt al geruime tijd nauw samen met CTS GROUP. Naast dit partnership werkt de logistiek dienstverlener ook intensief samen met het NOVA College, waar onder andere de opleidingen ‘Logistiek teamleider’ en ‘Logistiek medewerker’ worden aangeboden. We laten Christiaan Schopman (teamleider VMBO BASIS/KADER bovenbouw) van het Herbert Vissers College en Lara Anna Nowak (stagecoördinator Business School en Logistiek) van het NOVA College aan het woord om in te zoomen op de samenwerking tussen deze scholen en het bedrijfsleven.

Wat is de reden dat jullie als Herbert Vissers College met CTS GROUP nauw verbonden zijn?
Schopman: “We staan samen voor het opleidingen van de beroepskrachten van morgen en zijn allebei bereid om in deze samenwerking te investeren. We dit doen graag mét en vóór de regio. Dat maakt de samenwerking bijna vanzelfsprekend. We zien dat leerlingen die in hun middelbareschooltijd kennis maken met bedrijven binnen de eigen regio, vaker geneigd zijn om daar stage te gaan lopen en later zelfs te gaan werken. Het blijft mooi om te zien dat oud-leerlingen zich ontwikkelen tot waardevolle medewerkers van lokale bedrijven! Met Schiphol in onze achtertuin en het praktijkvak logistiek als onderdeel van één van onze profielen is CTS GROUP een prachtig lokaal en innoverend bedrijf om als partner te hebben.”

Waarom is samenwerking tussen een mbo-opleiding uit Hoofddorp en een bedrijf uit Nieuw-Vennep zo belangrijk?
Nowak: “Haarlemmermeerwaarde noemen wij het. Samen opleiden voor de Haarlemmermeer! Hier heeft iedereen baat bij, niet alleen vanuit het onderwijs is dit de meest ideale situatie, het bedrijfsleven heeft ook invloed op de ontwikkeling van het onderwijs op hun vakgebied en zo op hun toekomstig personeel. Zowel school als bedrijven moeten samen zorgen voor het aantrekkelijk maken van het werken in onze regio.”

Wat maakt praktijkbezoeken zo belangrijk voor leerlingen in hun beroepsoriëntatie?
Nowak: “De beroepsoriëntatie is een heel belangrijk onderdeel. We willen met de studenten graag organisaties bezoeken, die hen een concreet beeld kunnen geven van diverse werkzaamheden in de organisatie. Studenten van deze leeftijd kennen vaak de zichtbare beroepen, zoals bijvoorbeeld in een ziekenhuis de arts en een verpleegkundige, maar het is ook mooi om de functies te laten zien die zij niet vaak zomaar tegenkomen, zodat ze een variëteit aan beroepen leren kennen.

Schopman vult aan: “Leerlingen die hun vmbo of mavo afronden moeten een keuze maken voor een opleiding en daarmee ook voor een specifiek beroepsgroep. Als middelbare school willen wij de leerlingen goed voorbereiden op deze keus. Leren doen onze leerlingen voornamelijk op school en vanuit boeken. Door middel van praktijkbezoeken, waarbij leerlingen een dagdeel meedraaien in een bedrijf, kunnen leerlingen echt ervaren hoe het is om in een bepaalde sector werkzaam te zijn. Deze ervaring kunnen zij meenemen om een passende keuze te maken.”

Wat steken leerlingen op van een bezoek aan bijvoorbeeld CTS GROUP?
Nowak: “In een mooie organisatie zoals CTS GROUP valt veel te zien en te horen. Fijn dat er dan een rondleiding gegeven wordt en alle afdelingen van de organisatie belicht worden. We laten de studenten ook vooraf een aantal vragen opschrijven, zodat ze op locatie zoveel mogelijk informatie uit ‘eerste hand’ ontvangen.

Schopman: “De logistieke sector en de diversiteit aan beroepen zijn veelal onbekend bij onze leerlingen. Een bezoek aan CTS GROUP geeft de leerlingen een rijker beeld van de sector en eventuele carrièremogelijkheden. Daarnaast kunnen wij leerlingen laten zien hoe de theorie zich verhoudt tot de praktijk. Tijdens zo’n bezoek leren leerlingen door aan de slag te gaan in de praktijk binnen de context van een indrukwekkend lokaal bedrijf.”

En, wat vonden de leerlingen ervan?
Schopman: “Dit had ik nooit gedacht!” Dat is na de bezoeken wat we terugkrijgen van onze leerlingen. Ineens valt er een kwartje, dat wat zij bij het vak ‘Logistiek’ leren er in het echt ook zo uit ziet. Het vak gaat voor de leerling ineens veel meer leven. Daarnaast zien we dat na de bezoeken er ook leerlingen zijn die bewust kiezen om stage te lopen of een opleiding kiezen binnen deze sector. We zijn dan ook meerdere oud-leerlingen tegengekomen bij CTS GROUP!”