Samen werken we naar de doelen van het klimaatakkoord

Om de opwarming van de aarde te beperken is in het klimaatakkoord van Parijs de doelstelling neergezet dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 met ten minste 50 procent afgenomen moet zijn ten opzichte van 1990. Als een van de negen topsectoren van Nederland is het van groot belang dat ook de logistieke branche zich hiervoor inzet. Bij CTS GROUP erkennen we onze invloed en dragen we graag bij aan het behalen van de doelstellingen.

Netwerkdistributie

Een groot deel van de zendingen die bij CTS GROUP geboekt worden voeren we uit via netwerkdistributie. Naast dat we zelf initiatiefnemer zijn van Netwerk Benelux, een netwerk van dertien samenwerkende logistieke dienstverleners gevestigd in diverse regio’s in Nederland en België, zijn we onderdeel van meerdere toonaangevende Europese distributienetwerken en werken we samen met lokale partners. Dankzij deze werkwijze zijn we op de hoogte van de lokale omstandigheden en stelt dit ons instaat om de beladingsgraad van de trailers te optimaliseren en vervoersbewegingen te beperken. Niet alleen erg efficiënt, maar ook een stuk duurzamer. Bovendien zijn al onze chauffeurs in het bezit van code 95, een kwalificatie waarbij de nadruk ligt op veilig, zuinig en milieubewust rijden.

CO2-uitstoot

Om de emissie van onze activiteiten te verlagen zijn wij dit jaar Lean & Green member geworden. Dit programma is opgericht voor bedrijven in de logistieke sector die zich willen focussen op verduurzaming. Momenteel werken wij aan een plan om de CO2 -uitstoot van onze activiteiten te reduceren en zo onze footprint te verminderen. Graag gaan we nog een stap verder. Omdat het onvermijdelijk is dat er CO2 uitgestoten blijft worden zullen we vanaf 2021 investeren in projecten die inzetten op bosbehoud. Maar we doen het niet alleen! Binnenkort lanceren wij een tool waarmee onze klant de mogelijkheid heeft de uitgestoten CO2 van de zending te compenseren. Daarnaast nemen wij dit mee in de tariefbesprekingen van het komende jaar. Zo werken we samen aan een betere toekomst.

Innovaties

De laatste jaren hebben wij ons wagenpark voor een groot deel vernieuwd. Alle vrachtwagens beschikken nu over een EURO-6 motor, een duurzamere versie dan zijn voorgangers. Uiteraard zijn we ons ervan bewust dat dit nog een stuk beter kan. Vrachtwagens op elektriciteit, waterstof of biogas; wat de beste optie is voor de verduurzaming van ons wagenpark moet gaan blijken. Momenteel volgen wij alle ontwikkelingen op de voet en houden we onze ogen open voor nieuwe, innovatieve mogelijkheden om de schade aan het milieu te beperken.

Waarom bosbehoud?

Bomen spelen een belangrijke rol bij het remmen van de klimaatverandering. Door CO2 uit de lucht te halen, de koolstof (C) op te slaan en zuurstof (O2) weer uit te stoten dragen ze bij aan het verlagen van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Toch worden er elk jaar veel bomen (illegaal) gekapt. Niet alleen nemen deze gekapte bomen geen CO2 meer op, maar ook komt de opgeslagen koolstof in deze bomen weer vrij. Een dubbel negatief effect dus. En dan hebben we het nog niet eens over de invloed van het kappen van deze bomen op het ecosysteem. Tijd voor actie!

CTS GROUP Jubileummagazine

Dit interview is een publicatie uit het CTS GROUP Jubileummagazine, dat we ter ere van ons 25-jarig bestaan hebben gepubliceerd. In dit bomvolle magazine blikken we samen met onze collega’s, klanten en partners terug op de afgelopen vijfentwintig jaar.  Zoals het een innovatieve logistiek dienstverlener betaamt kijken we ook vooruit, al blijkt de toekomst gezien de huidige situatie niet zo voorspelbaar als gedacht. Lees het hele magazine via onderstaande tool!

Het jubileummagazine is mede mogelijk gemaakt door: Dominique Prins (redactie) en Corine Zijerveld (fotografie).