Als gevolg van Brexit gelden er sinds 1 januari 2021 nieuwe regels en procedures voor transport van/naar Groot-Brittannië. Verzenders van goederen krijgen nu onder andere te maken met douaneprocedures, zoals het opmaken van douanedocumenten en het doen van in- en uitvoeraangifte. In verband met grenscontroles werden flinke files bij de grensovergangen verwacht. Inmiddels zijn er twee weken voorbij. Miriam de Groot, onze commercieel directeur praat u bij. 

Op het nippertje toch een Brexit-deal. Opgelucht?
“Zeker! Een handelsakkoord maakt zakendoen en transport met landen buiten de EU toch net wat aantrekkelijker. Omdat de deal zeer kort voor de deadline rond was, waren we op 1 januari nog druk bezig met het ontrafelen van de precieze afspraken. Deze onduidelijkheid maakte het wel lastig. Mondjesmaat kwam er meer informatie naar buiten en nog steeds leren we elke dag een beetje meer.”

Hoe hebben jullie de afgelopen twee weken ervaren?
“Tot op heden gaat de overtocht naar Groot-Brittannië redelijk soepel. De verwachte wachttijden aan de grens vallen nog erg mee. Dit komt met name door de lagere goederenvolumes. Het is fijn dat de partijen aan de grens, zoals de ferrymaatschappijen, goed meewerken. Ze schakelen snel, zijn goed bereikbaar en doen hun best de situatie op de lossen als er iets niet klopt. Wel valt de georganiseerdheid in het Verenigd Koninkrijk tegen. We merken dat bij Britse bedrijven nog veel onduidelijkheid is over de consequenties van de nieuwe situatie. Dat maakt het voor ons ook lastig. Ons douaneteam, de customer service teams en planning proberen met vereende krachten zoveel mogelijk zendingen tot een goed einde te brengen. Een mooi staaltje teamwork.

Waar lopen jullie het meest tegenaan?
“Op dit moment zijn de inklaringen in Groot-Brittannië de grootste uitdaging. Veel ontvangers zijn niet op de hoogte van de nieuwe procedures of denken (vaak onterecht) dat de verzender hiervoor betaalt. Is de inklaring niet geregeld, dan mogen de goederen niet uitgeleverd worden. Met als gevolg dat de loodsen van onze partners vol staan met zendingen. Dit heeft ons doen besluiten dat wij alleen nog zendingen naar Groot-Brittannië vervoeren als we zeker weten dat ook alles bij de ontvanger is geregeld en er snel uitgeleverd kan worden. Voor importzendingen verloopt het traject soepeler.

Wat zou er verbeterd moeten worden om het transport soepeler te laten verlopen?
“Communicatie is het codewoord, denk ik. Voor een soepel verloop van de zendingen is het belangrijk dat de hele keten op de hoogte is van de nieuwe procedures en dat de benodigde informatie en documenten tijdig aangeleverd worden. Gelukkig merken al we dat klanten die vaker zendingen naar Groot-Brittannië hebben dit steeds meer doen. Door communicatielijnen met onze opdrachtgevers te intensiveren willen we dit proces verder versoepelen. Daarnaast zou betere communicatie vanuit de Britse overheid erg helpen bij het informeren van ontvangers.”

Wat zijn de verwachtingen voor de komende periode?
We merken dat de vraag voor vervoer naar de UK licht toeneemt. Wellicht ook omdat een aantal collegavervoerders een tijdelijke stop heeft ingevoerd. We zullen nog wel tegen uitdagingen aanlopen en onze vaste looptijden kunnen we voorlopig nog niet garanderen, maar in ieder geval blijven we wel proberen om zoveel mogelijk zendingen te vervoeren. We merken ook dat onze klanten dit waarderen. Al zouden ze natuurlijk liever zien dat alles vlotter verloopt. Maar ze realiseren zich dat het niet aan ons ligt en met elkaar komen we tot goede oplossingen. Bovendien geeft dit ons ook de mogelijkheid alle kinderziektes te overwinnen. Door steeds meer ervaring met alle procedures op te doen hopen we snel weer terug te kunnen naar de reguliere dienstverlening.”

Naast de gevolgen van Brexit speelt ook de Britse mutatie van het coronavirus. Hoe gaan jullie hier mee om?
“Met de Britse variant van het coronavirus is op zich goed om te gaan. Voor de jaarwisseling waren er grote files bij de grensovergangen. Deze waren binnen een aantal dagen na het heropenen van de grenzen opgelost. Bij begeleid transport, dus een vrachtwagen met chauffeur, moet de chauffeur een negatieve uitslag kunnen overleggen. Gelukkig hebben we een sneltestlocatie in Nieuw-Vennep waar onze chauffeurs snel terecht kunnen.”