Een duurzame toekomst voor medewerker, milieu en maatschappij; daar staan we voor bij CTS GROUP. Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen die voor Nederland, Europa en de wereld gesteld zijn, hebben we besloten om de CO2-uitstoot van ons eigen wagenpark vanaf 2020 te compenseren via Climate Neutral Group. Inmiddels is de eerste compensatie een feit!

Duurzaam transport

Als logistiek dienstverlener zijn we ons ervan bewust dat onze activiteiten een negatieve impact hebben op het milieu. Maar ook zijn we ervan overtuigd dat we in onze branche een grote positieve bijdrage kunnen leveren aan een duurzame toekomst. Door in alle onderdelen van onze organisatie te focussen op efficiëntie en het minimaliseren van onze footprint willen wij bijdragen aan het tegengaan van de opwarming van de aarde.

Voorkomen is beter dan genezen. Met andere woorden: liever minder uitstoten dan compenseren. Hier ligt dan ook onze focus op. Een groot deel van onze zendingen wordt vervoerd via netwerkdistributie. Met deze vorm van transport ligt de focus op efficiënte ritplanning, beperking van vervoersbewegingen en een zo hoog mogelijke beladingsgraad. Daarnaast werken we als Lean & Green member aan een plan om de CO2-uitstoot van onze zendingen te reduceren. Uiteraard volgen we alle ontwikkelingen op het gebied van CO2-neutraal transport op de voet. Zolang er nog geen haalbare alternatieven zijn, willen we onze impact op het milieu op een andere manier verminderen: middels CO2-compensatie.

CO2-compensatie

Aan het begin van het jaar maken wij in samenwerking met Climate Neutral Group een berekening van de CO2 die we het voorgaande jaar met ons wagenpark hebben uitgestoten. Vervolgens compenseren wij deze uitstoot door te investeren in klimaatproject Jacundá. Dit REDD+-project gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te voorkomen en ongeplande en illegale houtkap te verminderen. Daarnaast wordt via het project geholpen om mechanisme armoede te bestrijden, biodiversiteit te bewaren en vitale ecosysteemdiensten in stand te houden. Inmiddels hebben wij het certificaat van onze eerste compensatie van Climate Neutral Group ontvangen. Klik op de afbeelding bovenaan dit nieuwsbericht om het certificaat te bekijken.

Lees meer over onze visie op duurzaam transport via onderstaande button.