Zo zorgen we samen voor duurzaam wegtransport

Stijgende temperaturen, overstromingen en tornado’s laten zien dat het tijd is voor actie. Ook het Klimaatakkoord van Parijs is duidelijk: de CO2-uitstoot moet drastisch omlaag. Voor 2030 dienen we als Europese Unie onze CO2-uitstoot te halveren ten opzichte van 2015. CTS GROUP staat dan ook voor een flink aantal uitdagingen om het wegtransport en palletvervoer te verduurzamen. In deze blog vertellen we je over de duurzaamheidsvisie van brancheorganisatie TLN, de bijbehorende uitdagingen en de mogelijkheden om op korte termijn samen verduurzamingsslagen te maken.

Duurzaamheidsvisie TLN

De sector transport en logistiek speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft al in 2017 een speciale duurzaamheidsvisie gepresenteerd met drie belangrijke punten:

1. Geen uitstoot in de binnensteden – Vanaf 2025 dienen nieuwe vrachtauto’s in de Nederlandse steden volledig elektrisch te rijden. Voor bestaande vrachtwagens geldt een uitzondering om de transitie naar elektrische voertuigen te stimuleren. Ongeacht het bouwjaar krijgen deze voertuigen tot 2030 toegang tot de binnensteden.
2. Lage uitstoot in de buitengebieden – Het mooiste zou zijn om per direct zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Maar volledig elektrisch rijden op lange afstanden is nog niet mogelijk. Tot die tijd moeten duurzame biobrandstoffen de uitkomst bieden.
3. Minder kilometers rijden – Als je minder kilometers rijdt, stoot je ook minder CO2 uit. Door het transport in samenwerking met verzenders en ontvangers te optimaliseren, zorg je voor volle vrachtwagens en hoeven er minder kilometers gemaakt te worden.

Wist je dat TLN met het kabinet afgesproken heeft dat de opbrengsten van de kilometerheffing ingezet worden voor de verduurzaming en innovatie van het wegtransport? De sector heeft zo het voortouw genomen om samen te zorgen voor duurzaam transport. Dit zal bijdragen aan een snellere transitie naar duurzaam wegtransport.

Uitdagingen duurzaam transport CTS

Als CTS GROUP staan wij 100% achter deze doelstellingen en zijn wij druk bezig om onze logistiek te verduurzamen. Zo hebben wij in 2021 onze tweede Lean & Green ster mogen ontvangen, compenseren wij de CO2-uitstoot van ons eigen wagenpark en rijdt een groot deel van onze auto’s op fossielvrije HVO diesel. Daarnaast zorgt onze wijze van distributie (via netwerken) voor optimale beladingsgraden en dus zo min mogelijk gereden kilometers. In de praktijk zien we echter ook dat duurzaam transport flinke uitdagingen met zich meebrengt. Welke specifieke uitdagingen ervaren wij als CTS GROUP?

Elektrisch rijden moeilijk inzetbaar in palletvervoer – Het gemiddeld aantal kilometers van onze ritten in de palletdistributie ligt hoger dan de maximale actieradius van de huidige elektrische vrachtauto’s. Daardoor is het vooralsnog niet haalbaar om elektrisch rijden in te voeren voor al onze ritten.
Beperkt laadvermogen van elektrische vrachtauto’s – Elektrische vrachtauto’s kunnen minder lading aan dan de traditionele vrachtauto’s, waardoor beladingsgraden dalen en overige kosten juist stijgen. Daarnaast zijn de accu’s relatief zwaar en hoe zwaarder de auto beladen is, hoe meer stroom de accu verbruikt met als gevolg een lagere actieradius.
Stroomschaarste – Het stroomverbruik neemt toe door de verduurzaming. Een goed teken, maar dit betekent ook dat het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt. In sommige delen van ons land is stroom schaars en is er een beperkt aantal oplaadpunten beschikbaar. Zo zorgt stroomschaarste voor langere transporttijden.
Hoge prijs biodiesel – Biobrandstoffen zijn duurder dan fossiele brandstoffen. Niet alle opdrachtgevers zijn bereid om deze hogere kosten (gedeeltelijk) te dragen.

Duurzaam transport op korte termijn

Naast de uitdagingen zien we op korte termijn ook absoluut kansen voor duurzaam transport. Wat kunnen we in samenwerking met onze opdrachtgevers in het wegtransport en palletvervoer direct aanpakken?

Optimaliseren ritplanning – Flexibele laad- en lostijden bieden onze planners ruimte om routes zo efficiënt mogelijk te plannen. Het minimaliseren van vaste afhalingen binnen specifieke tijdsvensters draagt hieraan bij.
Voorkomen piekspanning – Door het laden en lossen over de volledige dag te spreiden, voorkomen we een piekspanning tussen 16.00 en 17.00 uur.
Voorkomen wachttijden – Optimale samenwerking met onze verschillende opdrachtgevers zorgt voor kortere wachttijden.
Optimale aanlevering data – Als alle zendingengegevens compleet en juist aangeleverd worden, heeft dit een positief effect op de CO2-uitstoot. Het geeft ons de vrijheid om routes zo efficiënt mogelijk te plannen en het aantal benodigde kilometers te minimaliseren.

Door deze maatregelen toe te passen, zorgen we direct voor een vermindering van de CO2-uitstoot. Samen voor een beter klimaat, dat willen we toch allemaal?

Samen voor een duurzame toekomst

De verduurzaming in de transportsector is noodzakelijk om de reductie van de CO2-uitstoot in 2030 te realiseren. De weg naar een duurzame toekomst kent veel uitdagingen, maar biedt ook kansen om direct mee aan de slag te gaan. Neem jij samen met ons die noodzakelijke stappen om de CO2-uitstoot te verminderen en in actie te komen voor ons klimaat? Duurzaam transport en een duurzame toekomst bereiken we alleen samen!