In deze editie van CLM weer een kijkje in de keuken bij een nieuw VNCW-lid: CTS GROUP. CTS is een full-service logistiek dienstverlener, gespecialiseerd in Europese distributie en logistiek. Voor het wegtransport van gevaarlijke goederen bieden zij meerdere mogelijkheden.

Waar in 1995 CTS GROUP nog begon met een klein groepje medewerkers voor zendingen naar het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Italië, zijn zij inmiddels uitgegroeid tot een logistiek dienstverlener voor bijna alle Europese landen en hebben ze een wagenpark van meer dan 100 trailers. Eén van de onderdelen waar zij zich op toeleggen is ADR-transport. Ik spreek hierover met Koen van Ewijk (Sales & Marketing Manager) en Robbert Mink (Manager Customer Service).

Kunnen jullie iets meer vertellen over jullie ADR-transport?
Wij hebben een hele gevarieerde groep aan klanten uit diverse sectoren, waaronder groothandelaren in (consumenten)elektronica en leveranciers van verpakkingen en reinigingsmiddelen. Zij hebben vaak naast hun non-ADR-zendingen ook ADR-zendingen. Wij willen hen een ‘one-stop-shop’-oplossing bieden, waaronder dus ADR-transport en -overslag. Vandaar dat we dit nu ook verzorgen.

Het aanbieden van ADR-transport en de overslag van ADR-goederen is kenmerkend voor de ontwikkeling van onze organisatie. We hebben een redelijk stormachtige groei doorlopen de afgelopen jaren en vanuit deze groei komen er steeds meer facetten die we bestrijken. ADR is daar een onderdeel van. We merken de afgelopen jaren bijvoorbeeld dat veel van onze klanten een groeiende behoefte aan transport van lithium-batterijen hebben. Dit zal in de toekomst alleen maar een belangrijker onderdeel worden.

Waarom zijn jullie lid geworden van branchevereniging VNCW?
We willen up-to-date blijven van wat er op ADR-gebied speelt. Naast de wettelijke regels waar je als bedrijf aan moet voldoen willen we breed inzetten op dit onderwerp. Binnen de organisatie hebben we een ADR-werkgroep die zich bijvoorbeeld met de ontwikkelingen op het gebied van transport van li-ion batterijen bezighoudt. Deze collega’s lezen zich in op dit onderwerp, maar worden hier ook graag via VNCW van op de hoogte gehouden.

Welke soorten gevaarlijke stoffen distribueren jullie?
Wij transporteren alle ADR-klassen met uitzondering van ADR-klasse 6.2, 7 en grotendeels klasse 1.

Wat zien jullie als grootste risico’s bij het transport/de overslag van gevaarlijke stoffen?
De overdracht van informatie is ontzettend belangrijk en is logischerwijs dan ook een aandachtspunt. Vooral voor expediteurs vormt dit soms een uitdaging omdat zij als tussenpersoon afhankelijk zijn van de kennis, documenten en bestickering die vanuit hun opdrachtgever aangeleverd wordt.

Het laadadres heeft een bepaalde verantwoordelijkheid om de goederen mee te geven, maar ook de transporterende partij heeft zijn verplichtingen (zoals het uitvoeren van controles). Uiteraard nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld door het trainen van chauffeurs, warehouse- en kantoorpersoneel.

Wat doen jullie om het ADR-transport zo veilig mogelijk te laten verlopen?
Vanuit strategisch oogpunt kijkt eerdergenoemde ADR-werkgroep meer globaal naar (veranderende) wetgeving en toekomstige ontwikkelingen en op welke wijze dit impact kan hebben op onze organisatie. In de praktijk controleren onze ADR-gecertificeerde chauffeurs zelf goed wat ze aan gevaarlijke stoffen meekrijgen. Dit uiteraard met het oog op zowel wetgeving als de veiligheid van onze eigen mensen. Daarnaast stellen we bij het binnenkomen van een order met gevaarlijke stoffen al kritische vragen om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Bovendien hebben we dit jaar opnieuw de CTS GROUP Academy gelanceerd, waarbij we vanuit de organisatie en deels met behulp van externe trainers workshops geven aan onze medewerkers. Volgende maand organiseren we een specifieke ADR-workshop waar medewerkers van alle verschillende afdelingen binnen CTS zich vrijwillig voor kunnen inschrijven. Het is goed om te zien dat er ondanks deze vrijblijvendheid al veel animo blijkt te zijn voor de workshop.

Naast onze ‘compliance’-medewerkers op de Quality & Security afdeling hebben we een externe veiligheidsadviseur die ons helpt met meer complexe ADR-vragen. Omdat we gespecialiseerd zijn in internationaal transport hebben we verschillende partners op locatie die ook moeten voldoen aan de eisen op het gebied van ADR-transport. Het selecteren van deze partners is iets waar wij in de loop der jaren veel zorg aan hebben besteed. Het is fijn om hun lokale expertise te kunnen gebruiken.

Eén van onze speerpunten is om de bewustwording onder klanten betreffende veilig ADR-transport verder uit te breiden. Wat we binnenkrijgen moet simpelweg kloppen. Om klanten op weg te helpen kunnen zij op onze website een gratis whitepaper downloaden met daarin o.a. meer informatie over de verschillende gevarenklassen en belangrijke zendingsgegevens.

 

Koen van Ewijk, Sales & Marketing Manager.            Robbert Mink, Manager Customer Service.

 

(Auteur: Bernadine Kok-Snijder, bron: Chemische Logistiek Magazine)