Besteed je het wegtransport uit bij een logistiek dienstverlener of vervoerder? Dan is de kans groot dat er een extra bedrag voor de brandstof, zoals een brandstoftoeslag of dieseltoeslag, op de factuur staat. Wat een brandstofclausule bij wegtransport precies inhoudt en waarom vervoerspartners deze toeslag hanteren lees je in deze blog. 

Waarom een brandstofclausule?
Brandstofprijzen hebben veel invloed op de kosten van logistiek dienstverleners. Bovendien is de hoogte van deze prijzen sterk afhankelijk van meerdere externe factoren, zoals de vraag en politieke verhoudingen tussen landen. De kosten voor brandstof kunnen hierdoor erg variëren. Het is lastig om de brandstofkosten mee te nemen in de standaard tarieven, want de kans is groot dat hier in dat geval te veel of juist te weinig voor wordt gerekend. Dit kan nadelig uitpakken voor de vervoerder, maar ook voor jou als klant. Om met de wisselende brandstofprijzen om te gaan, halen veel logistieke bedrijven de fluctuatie van brandstofkosten uit de standaard kostenberekening en hanteren ze een brandstofclausule te hanteren. Ook bij andere transportmodaliteiten, zoals de luchtvrachtsector, is dit heel gebruikelijk. 

Een voorbeeld: het nut van een brandstofclausule
Een brandstofclausule zorgt er dus voor dat het risico door schommelingen in de brandstofkosten niet bij één partij ligt. En dat is niet voor niets. In 2020 kostte een liter diesel gemiddeld € 1,11 (grootverbruik prijs excl. btw). Vervolgens is de literprijs door diverse oorzaken flink gestegen en zijn er meerdere hoogterecords verbroken. In 2022 bedroeg de gemiddelde dieselprijs zelfs € 1,73 per liter. Dat is een stijging van zo’n 56%. Iets wat vrijwel geen enkele logistieke dienstverlener zou voorspellen. Door de fluctuatie in brandstofkosten los van de standaard tarieven te berekenen, kan deze kostenstijging beter opgevangen worden.  

Maar ook voor jou als klant is er voordeel. In november 2022 was de prijs voor een liter diesel gemiddeld € 1,83. In januari 2023 daalde deze prijs naar gemiddeld € 1,57 per liter diesel. Dit is een daling van zo’n 15%. Als de wegvervoerder een vast tarief voor de brandstofkosten zou berekenen, betaalde jij als klant in januari waarschijnlijk te veel.  

Bron: TLN Brandstofmonitor 

Verschillen in brandstofclausules
De opzet van een brandstofclausule kan bij iedere logistieke dienstverlener verschillen. In de meeste gevallen is dit een variabel percentage dat bij het bruto tarief wordt opgeteld. Waar de ene organisatie dit percentage iedere dag bijwerkt, kiest een ander bedrijf ervoor om dit slechts maandelijks te bepalen. In dat geval wordt het percentage vaak berekend over de gemiddelde brandstofprijs van de afgelopen maand. Daarnaast kan elke logistieke partner zelf het ijkpunt van de brandstofclausule bepalen. Omdat het toeslagpercentage op dit ijkpunt wordt gebaseerd, kan de toeslag bij de ene vervoerder 10% zijn, terwijl zit bij een collega-vervoerder 15% bedraagt. 
Let er bij het accorderen van een brandstofclause goed op dat duidelijk is welk tarief als ijkpunt van de toeslag wordt gehanteerd, op basis van welke data de brandstofprijs wordt bepaald, over welke periode de toeslag wordt berekend en op welke momenten het brandstofpercentage wordt bepaald. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.   

De brandstofclausule van CTS GROUP
Ook bij CTS GROUP werken we met een brandstofclausule in de vorm van een percentage. Dit percentage baseren we op de grootverbruik prijs voor diesel exclusief btw, met als ijkdatum 1 januari 2023. Elke twee weken bepalen we onze brandstoftoeslag. Hierbij berekenen we de gemiddelde dieselprijs van de afgelopen twee weken, die we vervolgens langs de staffel van onze brandstofclausule leggen. De meerprijs voor het gebruik van HVO100 wordt door vooralsnog CTS GROUP niet doorbelast aan haar klanten. De brandstofclausule is voor alle klanten inzichtelijk op de CTS GROUP klantenwebsite en dus volledig transparant. 

De brandstofclausule en alternatieve brandstoffen
De brandstofclausule wordt nu vaak nog gebaseerd op actuele dieselprijzen, maar hier zal de komende tijd verandering in komen. Met oog op de klimaatdoelstellingen zullen wegvervoerders de komende jaren steeds meer overstappen op alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstof, elektriciteit of waterstof. Transport en Logistiek Nederland (TLN), branchevereniging voor logistiek dienstverleners, heeft zich middels haar duurzaamheidsvisie namelijk ten doel gesteld dat minimaal 50% hernieuwbare brandstof zoals HVO100 en bioLNG wordt gebruikt voor gebieden en afstanden waarvoor elektrisch niet toereikend is  

Of een brandstofclausule bij duurzame, alternatieve brandstoffen nog steeds aan de orde is, hangt af van de prijsfluctuatie van deze brandstoffen. Momenteel ligt de inkoopprijs voor biodiesel tientallen centen per liter hoger dan die van reguliere diesel en fluctueert deze ook. Daarnaast zijn in 2022 de kosten voor elektriciteit onverwacht flink gestegen. De kans is dus groot dat logistiek dienstverleners ook voor deze brandstoffen een brandstofclausule in zullen voeren.  

Raadpleeg onze medewerkers of de website van evofenedex voor meer uitleg over de brandstofclausule. Ben je op zoek naar een betrouwbare partner voor jouw Europese wegtransport of wil je advies over hoe je het vervoer kunt inrichten? Neem dan contact met ons op!