De FAQ's van CTS GROUP

Palletvervoer en de brexit: wat nu?!

Onderstaand vindt u de antwoorden op uw eerste vragen met betrekking tot de gevolgen van de brexit voor uw palletvervoer. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar brexit@ctsgroup.nl of raadpleeg de handige links in het antwoord op de laatste vraag.

Wat houdt de brexit in?

De brexit houdt in dat het Verenigd Koninkrijk (VK) definitief uit de Europese Unie (EU) stapt. Dit zal gebeuren op 31 januari 2020 23.00u GMT. Dit is op 1 februari 00:00u Nederlandse tijd. Wel geldt er tot en met 31 december 2020 een overgangsperiode waarin diverse (handels)afspraken gemaakt kunnen worden. Het VK valt in deze periode nog onder de regels van de EU en er verandert nog niets.

Wat zijn de gevolgen van de brexit?

De precieze gevolgen van de brexit zijn op het moment nog onduidelijk. Wel is zeker dat er vanaf het moment dat de overgangsperiode is afgelopen (1 januari 2021) douaneformaliteiten worden ingevoerd. Dit betekent onder andere dat bedrijven weer douaneaangiftes moeten gaan doen bij in- of uitvoer van goederen naar het VK. De vraag is echter nog of dit redelijk makkelijk zal zijn, zoals bij Noorwegen en Zwitserland, of dat er andere procedures zullen gaan gelden.

Om douaneaangiftes te kunnen doen moet u bepaalde stappen nemen. Informeer tijdig hoe dit moet of laat u adviseren en besteed zaken uit.

In het meest extreme geval zal het Vereningd Koninkrijk weer gaan vallen onder de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO/WTO). Dit betekent dat:

 1. Import- en exporttarieven zullen worden gehanteerd –> producten kunnen duurder worden (in zowel het VK als de EU)
 2. Controles aan de grens + mogelijke opstoppingen en bijbehorende vertragingen
 3. Bij import/export moeten goederen worden aangegeven er moeten in- en uitvoeraangifte voor NL en het VK worden opgesteld.
 4. Zendingen van en naar het VK worden niet meer aangemerkt als “intracommunautaire leveringen en verwervingen”. Er is ook voor de btw sprake van invoer en uitvoer.
 5. Vertragingen aan de grens door douaneformaliteiten en afhankelijk van het soort goederen (eventuele) controles door de NVWA (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
 6. Alleen pallets (verpakkingshout) die behandeld zijn tegen schadelijke organismen en de internationale standaard ISPM 15 markering hebben mogen als drager gebruikt worden.

Wat is het verschil tussen een harde brexit, een zachte brexit en het no-deal scenario?

Er wordt regelmatig gesproken over een harde brexit of een zachte brexit. Daarnaast is er ook nog het no-deal scenario. Wat houden deze verschillende situaties nu precies in?

 • Harde brexit
  Een harde brexit is een brexit waarbij het VK de Europese interne markt en de Europese douane-unie verlaat. Het VK hoeft zicht dan aan geen enkele regel van de EU meer te houden. Wat de gevolgen van de harde brexit zullen zijn, is nog onzeker. Wel geldt er een overgangsperiode waarin er handelsverdragen en andere afspraken gemaakt worden met het VK. Deze overgangsperiode geldt tot en met 31 december 2020 en kan eventueel eenmalig met twee jaar verlengt worden.
 • Zachte brexit
  Een zachte brexit is een situatie waarin het VK de onderhandelingspositie loslaat en aangeeft binnen de Europese interne markt te willen blijven (zoals bijvoorbeeld bij Noorwegen). Hoeveel u dan merkt van de veranderingen door de brexit hangt af van de onderhandelingen, maar in ieder geval wordt de handel minder soepel dan nu het geval is. Ook bij de zachte brexit krijgt u te maken met douaneformaliteiten en de aangifte van goederen bij import en export. Ook bij de zachte brexit geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2020.
 • No-deal senario
  Er is sprake van “no deal” als er op 31 januari 2020 geen plan ligt. Bijvoorbeeld doordat de Europese Unie niet akkoord gaat met het voorstel van het VK of doordat het Britse Lagerhuis het plan van de Britse premier afwijst (zoals eerder dit jaar).Vanaf 1 februari gelden dan de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO/WTO) en krijgt u o.a. weer te maken met douaneprocedures, importtarieven, controles aan de grens, is er ook voor de btw sprake van invoer en uitvoer en zullen andere handelsbelemmeringen zich voordoen. Er is echter wel een deal, dus dit scenario is niet meer aan de orde.

Wat is de backstop?

Het grote struikelblok in de brexitonderhandelingen is de backstop. Maar wat is dit nou precies en waarom is het een probleem?

Tijdens het Goedevrijdagakkoord dat op 10 april 1998 werd getekend is afgesproken dat er nooit meer een harde grens zal komen tussen Ierland en Noord-Ierland. Aanleiding hiervoor was het jarenlange etnisch-nationalistische conflict in Noord-Ierland. Op het moment dat de brexit van kracht wordt en het VK de EU verlaat, zal er echter wel een grens moeten komen tussen het Ierland en Noord-Ierland. De backstop is een soort verzekering, dat als de onderhandelingen over hoe deze grens wordt vormgegeven mislukken, er in ieder geval geen harde grens zal gaan gelden. De grens blijft dan zoals deze nu is. Het gevaar dan is echter dat Ierland een soort achterdeur wordt, waarbij er bijvoorbeeld goederen via Noord-Ierland en Ierland in het vrije verkeer van de EU terechtkomen. Daarom wil de EU dat het VK in dit geval nog steeds aan de regels van de EU moeten blijven voldoen, maar het VK heeft geen invloed meer op de regelgeving. En dat is precies waar het in het Britse parlement op stukloopt, want de voorstanders van de brexit willen zich juist niet meer aan de regels van de EU hoeven houden.

Meer over de backstop leest u hier.

Wat is een douane-unie?

Een douane-unie is een economische samenwerking tussen verschillende landen, waarbij er sprake is van een vrij verkeer van goederen, een uniforme handelspolitiek ten opzichte van derde landen en deling van de opbrengsten van de geheven rechten bij invoer.

Wat zijn de consequenties voor het transport van en naar het VK?

De precieze consequenties voor het transport zijn pas bekend als de onderhandelingen zijn afgerond.

Wel is het zeer waarschijnlijk dat we te maken zullen krijgen met meer controles aan de grens, wat kan leiden tot vertragingen en wachttijden bij de ferryterminals. Daarnaast zullen alle goederen vergezeld moeten worden door de juiste douanedocumenten. Wanneer de juiste import- en exportdocumenten ontbreken of onjuist zijn, mogen de goederen het land niet in/uit. De geldigheid van de eurovergunningen komt wellicht te vervallen. Er zal teruggevallen moeten worden op de CEMT-vergunningen, waarvan we zeker weten dat hier een tekort aan is. Hiervoor ligt er wel een noodplan van de EU, maar ook hier is nog geen akkoord over. Daarnaast mogen er alleen nog pallets (verpakkingshout) die behandeld zijn tegen schadelijke organismen en de internationale ISPM 15 markering hebben als drager gebruikt worden. Gebruikt u deze niet, dan kan uw zending aan de grens worden tegengehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de kosten voor het transport zullen stijgen en looptijden langer zullen worden.

Vooraanstaande brancheorganisaties en Portbase als nationaal Port Community System hebben de handen ineen geslagen om de shortsea- en ferrysector een ketenbrede online brexit-oplossing aan te reiken, voor meer informatie zie www.getreadyforbrexit.eu.

Gelden er na de brexit andere procedures voor het transport van en naar het VK?

Ja, na de brexit zullen er andere procedures gelden. Of het nu een harde of een zachte brexit wordt, u zult te maken krijgen met douaneformaliteiten, zal er in- uitvoeraangifte gedaan moeten worden en krijgt u te maken met invoerrechten en btw. Het is dus ook belangrijk er douanedocumenten worden opgesteld voor iedere zending. Wanneer u veel zendingen heeft kan dit een aardige kostenpost worden. Als de EU en het VK geen extra afspraken maken gaan op 1 januari 2021 de tarieven gelden van de Wereldhandelsorganisatie.Ook is het mogelijk dat er dan alleen nog maar pallets (verpakkingshout) gebruikt mogen worden die behandeld zijn tegen schadelijke organismen en de internationale ISPM 15 markering hebben. Gebruikt u deze niet, dan kan uw zending aan de grens worden tegengehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd.

Moet ik na de brexit mijn goederen aangeven?

Ja, na het verstrijken van de overgangsperiode worden de douaneformaliteiten opnieuw ingevoerd. Dat betekent dat bedrijven bij invoer en uitvoer douaneaangiftes moeten doen, zoals dat ook gebeurt in de handel met landen buiten de EU. Hiervoor heeft u onder andere de originele handelsfactuur nodig met daarin de waarde van de goederen, de HS-code per product, een originele firmastempel en een originele handtekening, geschreven in blauwe inkt. Ook moet u eraan denken dat u na de brexit te maken kunt krijgen met de aangifte van goederen bij andere instanties zoals NVWA (voor dierlijke producten, plantaardige producten, groente en fruit) of CDIU voor uitvoervergunningen i.v.m dual use goederen.

Belangrijke aandachtspunten

 • Exportaangifte NL. Dit kunt u zelf doen of uit laten voeren door een douane-agent. Ook bij CTS GROUP kunnen we dit voor u verzorgen.
 • Invoeraangifte VK. Gezien er geen mogelijkheden zijn om een aangifte ten invoer te doen wanneer de goederen in het VK aankomen, moet er vóórdat de goederen de EU verlaten invoeraangifte gedaan zijn. Als vervoerder hebben wij ook het bewijs van deze aangifte nodig. Zonder dit bewijs is toegang tot de ferry/tunnel niet mogelijk.

  Vereenvoudigde invoeraangifte

  In het geval van no deal heeft het VK een vereenvoudigde aangifteprocedure geïntroduceerd,de Transitional Simplified Procdures (TSP). Wanneer uw ontvanger (UK-Importer) zich hiervoor heeft geregistreerd hebben wij als vervoerder zijn TSP-approved UK-EORI-nr. nodig. Meer hierover leest u hier. In de overige gevallen hebben wij het MRN-nr. van de aangifte van invoer in het VK nodig. Neem dus altijd contact op met uw ontvanger! Meer informatie over douane-aangifte in het VK is hier te vinden.
 • Exportaangifte VK. Het is raadzaam om te checken of de afzender in het VK (UK-exporter) dit kan verzorgen.
 • Invoeraangifte NL. Dit kunt u zelf doen of uit laten voeren door een douane-agent. Ook bij CTS GROUP kunnen we dit voor u verzorgen.
 • Pallets met internationale ISPM 15 markering. Alleen pallets die behandeld zijn tegen schadelijke organismen worden toegelaten tot het VK en de EU.

 

Meer informatie vindt u o.a. op de website van de douane of via evofenedex.

Krijg ik na de brexit te maken met invoerrechten?

Ja, na het verstrijken van de overgangsperiode krijgt u ook te maken met invoerrechten. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van uw product en van de afspraken die gemaakt worden tussen de EU en het VK. In het meest impactvolle scenario zullen per 1 januari 2021 de hoge importheffingen van de WTO gaan gelden. Deze WTO-invoertarieven zijn hetzelfde voor alle landen waar de EU geen handelsakkoord mee heeft. U vindt de huidige WTO-invoertarieven van de EU per product in de Taric-database van de douane. Meer informatie vindt u hier.

Moet ik mijn zending na de brexit anders verpakken?

Naast het feit dat u na de brexit andere documenten aan uw zending toe moet voegen, kan het ook zijn dat u andere pallets moet gaan gebruiken. Omdat de onderlinge verdragen vervallen, mogen er alleen nog maar pallets (verpakkingshout) gebruikt worden die behandeld zijn tegen schadelijke organismen en de internationale standaard ISPM 15 hebben. Gebruikt u deze niet, dan kan uw zending aan de grens worden tegengehouden, teruggestuurd of zelfs vernietigd. Meer over deze markering vindt u hier.

Kan CTS GROUP ook na de brexit het transport van en naar het VK verzorgen?

Ja, ook na de brexit blijven wij het transport van en naar het VK verzorgen! Wij zijn begonnen als specialist op het VK en zullen dit ook blijven. Als organisatie zorgen we ervoor dat we op alle uitkomsten voorbereid zijn. Daarnaast hebben wij diverse specialisten in dienst die u kunnen helpen met het opstellen van douanedocumenten en ervaring hebben met transport van/naar landen buiten de EU.

We kunnen het echter niet alleen. Om het transport voor u uit te kunnen blijven voeren is het essentieel dat u zelf ook in actie komt. U moet zelf er namelijk voor zorgen dat dat de douanedocumenten worden opgesteld en dat u in bezit bent van de benodigde informatie. Uiteraard kunnen onze inhouse douane-experts u hierbij helpen en adviseren.

Op welke manier kan CTS GROUP mij na de brexit assisteren?

Als specialist in distributie van en naar het Verenigd Koninkrijk volgen wij alle ontwikkelingen op de voet. Daarnaast hebben we al jarenlang ervaring met het vervoer van en naar Noorwegen en Zwitserland en zijn dus bekend met het uitvoeren van zendingen van en naar niet-EU landen en de benodigde kennis in huis om met iedere situatie om te gaan. Wij hebben douane-experts in dienst, die u kunnen informeren en assisteren over de douaneprocedures. Ook kunnen wij de douanedocumenten voor u opstellen.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik zelf al nemen?

Om u goed voor te bereiden op de brexit is het belangrijk uit te gaan van een harde brexit, waarbij het VK geen deel meer uitmaakt van de Europese interne markt en de Europese douane-unie er er geen verdere (handels)afspraken zijn gemaakt. In dit geval gaan de regels van de Wereldhandelsorganisatie gelden.

 1. Inventariseer wat de gevolgen voor uw handel met het VK zullen zijn;
 2. Doe de Brexit Impact Scan;
 3. Vraag een EORI-nummer aan als u dat nog niet heeft;
 4. Weet hoe u douanedocumenten kunt (laten) opstellen;
 5. Bekijk uw afspraken met uw relaties in het VK, denk hierbij bijvoorbeeld aan de leveringscondities (Incoterms);
 6. Ga na hoe zit het met invoerrechten en de gevolgen voor de btw;
 7. Ga na hoe het zit met producteisen. De CE-markering is mogelijk in het VK niet meer geldig na de brexit;
 8. Ga u goederenbestand na en bepaal of u wellicht nog te maken krijgt met exportcertificaten of uitvoervergunningen.

 

Meer informatie vindt u onder andere op onze blog en via de links onderaan deze pagina. Op de website van de rvo kunt u de brexit impact scan doen en krijgt u informatie over o.a. de thema’s export, import, transport, digitale data en diensten en intellectueel eigendom.

Wat gebeurt er als ik nu nog geen extra maatregelen neem?

In het ergste geval kunt u na het verstrijken van de overgangsperiode geen handel meer drijven met het VK. Het is daarom belangrijk dat u nu vast in actie komt. Wat u kunt doen leest u in onze blog: palletvervoer na de brexit.

Wat is een EORI-nummer en waar kan ik die aanvragen?

Een EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer is een identificatienummer die u nodig hebt als u zaken doet over de grens en te maken krijgt met de Douane als u aangifte doet of laat doen. Binnenkort is dit dus ook het geval bij handel met het VK. Indien u dit nummer nog niet heeft, dan kunt u dit aanvragen bij de douane. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden, maar kan wel een langere periode overheen gaan. Voor meer informatie over het EORI-nummer en het aanvragen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Wat zijn de btw-gevolgen van de brexit?

Momenteel worden zendingen van en naar de VK aangemerkt als “intracommunautaire leveringen en verwervingen”. Na de brexit is dit niet meer het geval. Ook voor de btw zal er dan sprake zijn van invoer en uitvoer. Dit betekent dat de btw direct bij invoer van de goederen betaald moet worden. Het is ook mogelijk dat de btw wordt verlegd naar de maandaangifte. Daar moet u echter wel een verleggingsvergunning artikel 23 voor hebben. Dit kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Voor meer informatie hierover zie btw en zakendoen buiten de EU.

Voor meer informatie over hoe dit aan de Britse kant geregeld moet worden leest u hier.

Hoe worden de belangen van ondernemers behartigd?

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de overheid en tal van brancheorganisaties een speciale Brexit-taskforce opgezet om mee te denken en input te leveren tijdens het hele proces. In Europa leveren ondernemers hun inbreng via Business Europe.

Wat zijn “brexit-vouchers” en waar kan ik deze aanvragen?

Wanneer u handel drijft met het Verenigd Koninkrijk en het blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de brexit, krijgt u met de brexit-voucher subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de brexit voor uw onderneming. De brexit-vouchers kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, via mijn.rvo.nl. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze vouchers verbonden. Voor meer informatie zie ook het Brexit Loket.

Waar kan ik terecht voor meer informatie over de brexit?

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze blog: palletvervoer na de brexit. Vindt u daar niet wat u zoekt, dan kunt u uw vragen over uw palletvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk na de brexit aan ons stellen door te mailen naar brexit@ctsgroup.nl.

Voor algemene ontwikkelingen met betrekking tot de brexit en de gevolgen kunt u terecht bij onderstaande websites.

Vragen over onze services

Welke services biedt CTS GROUP?

CTS GROUP is specialist in Europese distributie en logistiek. Met verschillende looptijden, dagelijkse vertrekken, voor 1 kg tot een complete lading én diverse mogelijkheden voor logistieke afhandeling bieden wij een oplossing voor al uw logistieke vraagstukken!

Op welke manier distribueert CTS GROUP mijn zendingen?

CTS GROUP heeft diverse distributiemogelijkheden. Het merendeel van de zendingen die bij ons geboekt worden vervoeren we middels netwerkdistributie. Maar CTS GROUP biedt meer! Voor zending die niet of nauwelijks overgeladen kunnen worden biedt groupage een uitkomst.

Daarnaast bieden we met CTS GROUP Solutions oplossingen voor zendingen met afwijkende eisen en is CTS GROUP Secured uitermate geschikt voor zendingen die streng bewaakt dienen te worden!

Wat houdt netwerkdistributie in?

Netwerkdistributie is een efficiënte vorm van distributie, waarbij de goederen via een netwerk van verschillende partners worden gedistribueerd. De partners zijn specialist van de eigen regio en daarmee altijd goed op de hoogte van lokale ontwikkelingen. Voor onze distributietak hebben we een Benelux en Europees partnernetwerk ontwikkeld. Deze dedicated partners voldoen allen aan de hoogte kwaliteits- en veiligheidseisen, waardoor we onze goede service kunnen waarbogen.

Wat is Distribloks?

Distribloks is een concept van CTS GROUP, dat wij hebben ontwikkeld voor onze Europese distributie. Met dit unieke concept bouwt u de zending zo op dat het bij al uw specifieke wensen en eisen past. Daarbij hebben wij de benodigde informatie om u de beste service te verlenen. Daarbij betaalt u nooit te veel. Een win-win situatie dus!

Bekijk hier meer informatie en het filmpje over Distribloks!

Welke looptijden hanteert CTS GROUP voor Europese distributie?

Bij CTS GROUP bieden we drie services – Priority, Road Express en Economy – met ieder een eigen looptijd, met een respectievelijke looptijd van 24 tot 72 uur.

Kan CTS GROUP gevaarlijke stoffenzendingen (ADR) vervoeren?

Ja, wij kunnen ADR-zendingen vervoeren. Wel is het belangrijk dat u altijd aangeeft dat de zending gevaarlijke stoffen bevat. Zo kunnen wij deze zending op de juiste manier afhandelen.

Kan CTS GROUP ook zendingen bij particulieren leveren?

Bij CTS GROUP richten we ons op business-to-business zendingen. Wilt u echter een zending naar een particulier versturen? Dan bekijken wij graag de mogelijkheden voor u! Neem hiervoor contact op met onze salesafdeling of uw vaste contactpersoon.

Kan CTS GROUP luchtvrachtzendingen vervoeren?

Ja, dit is mogelijk. CTS GROUP is Erkent Luchtvracht agent en voldoet aan alle eisen die hierbij gesteld worden. Daarnaast zijn wij aangesloten bij ACN, de brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie.

Is het bij CTS GROUP mogelijk om onveilige luchtvrachtzendingen veilig te maken?

Ja, het is mogelijk uw zending bij CTS GROUP te laten screenen en zo veilig te maken. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor mijn zending moeten douanedocumenten opgesteld worden. Kan CTS GROUP hierbij helpen?

Jazeker, CTS GROUP kan diverse douanedocumenten voor u op laten stellen. Neem contact met ons op voor meer informatie!

Kan CTS GROUP ook voorzien in geconditioneerd transport?

Nee, CTS GROUP heeft momenteel geen services die geconditioneerd transport bieden.

Kan ik bij CTS GROUP mijn zending ook verzekeren?

Dit is zeker mogelijk! Kijk hier voor meer informatie over onze verzekering.

Wat houdt CTS GROUP Rewards precies in?

Het Rewardsprogramma is een spaarsysteem waarbij u met het boeken van zendingen Rewardspunten kunt sparen. Deze punten zijn vervolgens te verzilveren voor leuke producten uit onze webshop of die van onze partners, het steunen van goede doelen en gratis zendingen! Kijk voor meer informatie over het Rewardsprogramma op de klantenwebsite!

Vragen over praktische zaken

Waar kan ik de zendinggegevens (Track & Trace) vinden?

U kunt de status van uw zending(en) 24/7 op uw CTS GROUP klantenwebsite oproepen. Uw zending wordt per traject vanaf het moment van laden tot de uitlevering voorzien van een code. Voor zo ver mogelijk wordt het moment van ontvangst en de naam van de persoon die voor de zending heeft getekend ook vermeld.

Ik ben de inlogcode voor mijn Track & Trace module en klantenwebsite kwijt. Waar kan ik deze terugvinden?

De inloggegevens voor uw persoonlijke Track & Trace module kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar marketing@ctsgroup.nl.

Hebben feestdagen en vakanties invloed op de looptijd van mijn zending?

Veel bedrijven hebben tijdens de feestdagen en in vakantieperiodes aangepaste openingstijden. Dit brengt wijzigingen in de dienstregeling met zich mee, omdat het soms niet mogelijk is om op deze dagen zendingen op te halen of te leveren.

Wijzigingen in de dienstregeling verschillen per land. De vaste feestdagen per land kunt u hier bekijken. Voor overige wijzigingen kunt u terecht op uw CTS GROUP klantenwebsite. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Waarom zijn er dienstregelingswijzigingen?

Ieder land kent haar eigen feestdagen en in de zomer gelden in veel landen rijverboden op sommige dagen. Deze aanpassingen kunnen invloed hebben op onze looptijden. De vaste feestdagen per land kunt u hier bekijken. Voor overige wijzigingen kunt u terecht op uw klantenwebsite. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Wanneer kan ik mijn eerste zending aanmelden?

Nadat u zich via de website aangemeld heeft controleren wij uw gegevens. Wanneer uw aanmelding verwerkt is ontvangt u per e-mail een bevestiging. De verwerking zal op werkdagen tussen 9.00u en 17.00u ongeveer binnen 1 uur na het aanmelden afgerond zijn.

Hoe kan ik een zending aanmelden?

Een zending kan op drie verschillende manieren worden aangemeld. De gemakkelijkste manier is het invullen van de order-entry module op uw klantenwebsite. Daarnaast kunt u een batchbestand uploaden of een mail sturen naar onze salesafdeling of naar uw vaste customer service contactpersoon!

Wordt een zending altijd op de originele CMR geleverd?

Nee, dit doen wij niet. CTS GROUP werkt met papierloos vervoer en maakt gebruik van lokale netwerken die een eigen afleverbon hanteren.

Indien u specifiek wenst dat uw zending op uw CMR wordt afgetekend dient dit vooraf bij de boeking kenbaar worden gemaakt. Mogelijk heeft dit enige invloed op de tariefstelling.

Hoe kan ik een afleverbewijs (POD) downloaden?

U kunt bij het boeken van de zending aangeven dat u ook een POD (Proof Of Delivery) wenst te ontvangen. Deze kunt u dan na het afleveren van de zending downloaden van het zendingenoverzicht op de klantenwebsite. Voor het aanvragen van een POD geldt een toeslag. Wilt u wel een afleverbewijs, maar heeft u niet de officiële POD nodig? Dan kunt u ook kosteloos de IOD (Information Of Delivery) downloaden.

Het laad-/losadres is niet goed bereikbaar. Kan ik deze zending wel boeken?

Wanneer het laad- of losadres niet goed bereikbaar is kunt u het beste contact opnemen met onze customer service afdeling om de mogelijkheden te bespreken.

Is het belangrijk dat ik, met oog op de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR), een verwerkersovereenkomst met CTS GROUP afsluit?

CTS GROUP verwerkt de door u aangeleverde gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de door u aangevraagde service. Omdat wij de gegevens niet actief verwerken is het voor u niet noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten. Advies van TLN, de vereniging voor wegtransport-bedrijven en logistiek dienstverleners, bevestigt dit. Uiteraard kunt u ervan op aan dat wij een verwerkersovereenkomst sluiten met onze partners en sub-verwerkers waar dit wel noodzakelijk is. Uw gegevens zijn dus veilig.

Mocht het sluiten van een verwerkingsovereenkomst voor u toch wenselijk zijn, dan kunt u ons uw overeenkomst sturen die wij na overleg over de haalbaarheid zullen ondertekenen.

Veiligheid en het voorkomen van een datalek heeft bij ons hoge prioriteit en hanteren daarom ook passende beveiligingsmaatregelen. Ook hebben we de gelegenheid aangepakt om het gehele privacybeleid aan te scherpen. Zo kunnen we u ervan verzekeren dat onze hoge standaarden op het gebied van privacybescherming blijven gelden. Ons privacybeleid kunt HIER lezen.

Niet de FAQ gevonden die u zocht?

Kijk voor de gedetailleerde FAQ’s op uw CTS GROUP klantenwebsite of neem contact met ons op voor antwoord op uw vraag.

Offerte aanvragen Meer informatie aanvragen