Terug

Brexit

Het Verenigd Koninkrijk (VK) is definitief uit de Europese Unie (EU) gestapt en Brexit is een feit. Na jaren onderhanden werden de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk het op 24 december 2020 eens over een nieuw handelsakkoord. Onderstaand vindt u meer informatie over de Brexit en gevolgen voor uw palletvervoer van/naar het VK. Nog vragen? Raadpleeg onze Brexit specialisten!

Als gevolg van de Brexit is het Verenigd Koninkrijk (VK) voor de Europese Unie (EU) een ‘derde land’ en gelden er per 1 januari 2021 nieuwe regels en procedures voor het zakendoen en transport tussen de EU en het VK. Op 24 december 2020 werden de EU en het VK het eens over een nieuw handelsakkoord.

Ierland en Noord-Ierland

Ierland blijft onderdeel van de Europese Unie. Om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen geldt voor Noord-Ierland een speciale regeling. Dit deel van het VK blijft Brits grondgebied én onderdeel van de EU interne markt. Voor zendingen van en naar Ierland en Noord-Ierland die niet via Groot-Brittannië (Engeland, Wales en Schotland) lopen gelden geen nieuwe douaneprocedures. Tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië gelden wel douaneprocedures.

Uw partner in wegtransport voor het VK

Het Verenigd Koninkrijk is CTS GROUP-bestemming van het eerste uur. Wij beschikken over grote kennis van de lokale transportmogelijkheden en kunnen zeer flexibel inspelen op iedere transportwens. Bovendien hebben wij ruime ervaring met import- en exportzendingen en nemen onze inhouse douanespecialisten de douanezaken graag voor u uit handen. Ook vanaf 2021 bent u voor het transport van en naar het VK bij CTS GROUP aan het juiste adres.

Na jaren onderhandelen werden de EU en het VK het op 24 december 2020 eens over een nieuw handelsakkoord. Onderstaand vindt u een overzicht van de nieuwe procedures voor het transport van/naar het Groot-Brittannië.

– Per 1 januari 2021 is er tussen de EU en Groot-Brittannië sprake van vrije handel, zonder importheffingen en zonder quota, voor goederen met preferentiële oorsprong EU of VK.
– De oorsprong van deze goederen moet aangetoond worden middels het REX-systeem
– Voor transport van/naar Groot-Brittannië moeten EXA-douanedocumenten opgemaakt worden. Hiervoor is het belangrijk dat u de juiste (aanvullende) gegevens op de factuur vermeldt.
– Bij import/export dient u in- en uitvoeraangifte te doen en moeten de goederen ingeklaard worden. Let op: hiervoor heeft u ook een EORI-nummer nodig.
– Het is verplicht dat u gebruikmaakt van verpakkingshout dat behandeld is tegen schadelijke organismen en over de internationale ISPM15-markering beschikt. Onder verpakkingshout wordt onder andere verstaan: pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten.
Worden uw producten niet in de EU of het VK geproduceerd, dan dient u wel invoerrechten te betalen. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van uw product. U vindt de invoertarieven per product in de Taric-database van de douane. Meer informatie vindt u hier.

Wat de consequenties zijn van bovenstaande maatregelen moet de tijd uitwijzen. Wel is bekend dat als uw zending niet aan bovenstaande eisen voldoet, uw goederen het land niet in mogen. Daarnaast worden er als gevolg van de douancontroles flinke wachttijden bij de grensovergangen verwacht. Wij kunnen onze standaard looptijden tot en met 31 januari 2021 daarom niet garanderen.

Om douaneaangiftes te kunnen doen, goederen in te laten klaren en douanedocumenten op te kunnen (laten) maken moet u bepaalde stappen nemen. Informeer tijdig hoe dit moet of laat u adviseren en besteed deze zaken uit. Bij CTS GROUP helpen wij u hier graag bij. Neem voor meer informatie contact op met uw vaste aanspreekpunt of stuur een e-mail naar onze douaneafdeling.

Iedere dag leren we meer over wat het nieuwe handelsakkoord precies inhoudt en welke gevolgen het heeft voor onze processen. Via onze blog ‘Palletvervoer na de Brexit‘ proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Ja, er gelden nu andere procedures voor transport van/naar Groot-Brittannië. U krijgt te maken met douaneformaliteiten, moet in- en uitvoeraangifte doen en de zending in laten klaren. Bovendien dient u de oorsprong van de goederen aan te tonen middels het REX-systeem. Het is belangrijk dat u weet hoe deze procedures werken, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast brengen deze procedures ook extra kosten met zich mee.

Worden uw producten niet in de EU of het VK geproduceerd, dan dient u ook invoerrechten te betalen. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van uw product. U vindt de invoertarieven per product in de  Taric-database van de douane. Meer informatie vindt u hier.

Als gevolg van de nieuwe regels is het voor transport naar Groot-Brittannië verplicht op gebruik te maken van verpakkingshout dat is behandeld tegen schadelijke organismen en over de internationale ISPM15-markering beschikt. Onder verpakkingshout wordt onder andere verstaan: pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten.

Om douanedocumenten op te kunnen (laten) maken is het belangrijk dat u specifieke informatie op de factuur vermeld. Onderstaand vindt u een overzicht van de benodigde gegevens:

– EORI-nummer en btw-nummer van verzender en ontvanger. Een EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer is een identificatienummer dat u nodig heeft als u zaken doet over de grens en te maken krijgt met de Douane bij het doen van aangiftes. Bij het opmaken van exportdocumenten dienen het EORI-nummer van de exporteur (dat van u) en van de importeur (van uw klant in het VK) op de factuur vermeld te staan.
Incoterms. Incoterms bepalen de verantwoordelijkheid van de koper of verkoper met betrekking tot kosten en aansprakelijkheden bij de levering. Deze worden gebruikt om vast te stellen wie verantwoordelijk is voor de inklaring en zelfs voor de rechten en belastingen. De meest gangbare leveringsvoorwaarden zijn DAP (Delivery At Place), waarbij de ontvanger de invoerrechten betaalt, en DDP (Delivery Duty Paid), waarbij de verkoper verantwoordelijk is voor de zending en het betalen van de invoerrechten.
Commerciële waarde van de goederen. Dit is de verkoopwaarde van de goederen aan uw klant. Afhankelijk van de verkoopsvoorwaarden kunnen ook de vrachtkosten of exportverzekering benodigd zijn.
Oorsprong van de goederen. Met ‘oorsprong van de goederen’ wordt het land waar de goederen vervaardigd zijn bedoeld. Voor goederen met oorsprong EU of VK hoeft u in de nieuwe situatie geen invoerrechten te betalen. U toont de oorsprong van de goederen aan middels het REX-systeem.
Goederencode/HS-code. Een goederencode of HS-code is een tiencijferige code om producten in te delen. Deze indeling wordt wereldwijd toegepast. De eerst zes cijfers zijn internationaal gelijk. De onderverdeling kan nationaal anders zijn. Met de goederencode weet de douane welke producten de zending bevat en hoeveel invoerrechten of andere invoerbelastingen er op het product geheven moet worden.
Bruto- en nettogewicht
Aantal pallets en colli, inclusief afmetingen van de pallet
Type verpakkingen en verpakkingscodes

Voor goederen met preferentiële oorsprong EU en VK geldt vrije handel, zonder invoerrechten en quota. De oorsprong van de goederen moet aangetoond worden via het REX-systeem. 

Het REX-systeem (Registered Exporter) is een certificeringssysteem voor goederen van oorsprong in de preferentiële regelingen. Dit systeem wordt al gebruikt voor verschillende ‘derde landen’. Bij het REX-syteem wordt onderscheid gemaakt tussen zendingen met een preferentiële oorsprongswaarde tot € 6.000,- en daarboven.

  • Is de waarde van de zending maximaal € 6.000,-? Dan volstaat een REX-verklaring op de factuur. Deze mag u als verzender van de goederen zelf opstellen. In dit geval dient u onderstaande tekst letterlijk op de factuur te vermelden.

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No … (2)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (3) preferential origin.

……………………………………………………………………………………………………(4)
(Place and date)

……………………………………………………………………………………………………
(Name of the exporter)

Waarbij:
– (1) If the statement on origin is completed for multiple shipments of identical originating products within the meaning of point (b) of Article ORIG.19(4) [Statement on Origin] of this Agreement, indicate the period for which the statement on origin is to apply. That period shall not exceed 12 months. All importations of the product must occur within the period indicated. If a period is not applicable, the field may be left blank.
– (2) Indicate the reference number by which the exporter is identified. For the Union exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations of the Union. For the United Kingdom exporter, this will be the number assigned in accordance with the laws and regulations applicable within the United Kingdom. Where the exporter has not been assigned a number, this field may be left blank.
– (3) Indicate the origin of the product: the United Kingdom or the Union.
– (4) Place and date may be omitted if the information is contained on the document itself.
(bron: Belastingdienst)

  • Is de waarde van de zending meer dan € 6.000,-? Dan dient u – naast de REX-verklaring op de factuur – ook een REX-registratie aan te vragen. Het REX-nummer moet dan ook op de factuur vermeld worden. Een REX-registratie vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Ja, per 1 januari is het voor import en export tussen de EU en GB noodzakelijk om in- en uitvoeraangifte te doen. Hiervoor zijn vier mogelijke scenario’s:

1. U besteedt het opmaken van de douanedocumenten en de in- en uitvoeraangifte aan ons uit.
2. CTS GROUP verzorgt de exportaangifte en u of uw partner in GB regelt de invoeraangifte in GB.
3. U verzorgt zelf de exportaangifte en wij regelen de invoeraangifte voor u.
4. U verzorgt zelf alle benodigde douanedocumenten en de in- en uitvoeraangifte.

Bij scenario 1, 2 en 3 hebben wij van u de getekende DVO, originele handelsfactuur met de essentiële informatie en de oorsprongsverklaring nodig. In het laatste scenario (4) dient u bij het boeken van de zending tevens onderstaande gegevens aan ons door te geven:

MRN-nummer(s)
Douanestatus (EXA, T1 of T2)
Volledige gegevens van de douaneagent voor de export en import
Indien van toepassing: aanduiding Physosanitary of Veterinary goods

Graag wijzen wij u erop dat u na te maken kunt krijgen met de aangifte van goederen bij andere instanties zoals NVWA (voor dierlijke producten, plantaardige producten, groente en fruit) of CDIU voor uitvoervergunningen i.v.m dual use goederen. Ook is het verplicht om alleen pallets en verpakkingshout te gebruiken dat beschikt over de ISPM15-markering.

Meer informatie vindt u o.a. op de website van de douane of via evofenedex.

Voor goederen met preferentiële oorsprong EU of VK krijgt u niet de maken met invoerrechten. Worden uw producten niet in de EU of het VK geproduceerd, dan dient u wel invoerrechten te betalen. Hoe hoog deze zijn is afhankelijk van uw product. U vindt de invoertarieven per product in de Taric-database van de douane. Meer informatie vindt u hier.

Naast het feit dat u na de Brexit andere documenten aan uw zending toe moet voegen is het ook belangrijk dat u alleen gebruikmaakt van verpakkingshout dat is behandeld tegen schadelijke organismen en over de internationale ISPM15-markering beschikt. Onder verpakkingshout wordt onder andere verstaan: pallets, houten kratten, kisten, kabelhaspel en stuwhout om de lading vast te zetten.

Meer informatie over de ISPM15-markering leest u hier.

Het Verenigd Koninkrijk is CTS GROUP-bestemming van het eerste uur. Wij beschikken over grote kennis van de lokale transportmogelijkheden en kunnen zeer flexibel inspelen op iedere transportwens. Bovendien hebben wij ruime ervaring met import- en exportzendingen en nemen onze inhouse douanespecialisten de douanezaken graag voor u uit handen. Ook vanaf 2021 bent u voor het transport van en naar het VK bij CTS GROUP aan het juiste adres.  Meer over het opmaken van douanedocumenten kunt u lezen in onze whitepaper ‘Zendingen buiten de EU en douanezaken‘.

Let op: particuliere leveringen naar het VK kunnen vanaf 1 januari 2021 alleen in overleg met CTS GROUP geboekt worden. Voor deze zendingen geldt dat er lokaal btw betaald moeten worden door de ontvanger voordat er geleverd kan worden.

In verband met de nieuwe regels en procedures is het verloop van uw zendingen naar het VK iets anders. Onderstaand vindt u hier een gesimplificeerd overzicht van.

Let op: zendingen die niet voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot documentatie en verpakking worden in het Verenigd Koninkrijk niet toegelaten. Omdat wij willen voorkomen dat een hele trailer met meerdere zendingen de toegang tot het VK wordt ontzegd, laden wij alleen zendingen die aan de betreffende eisen voldoen.

1. Aanmelding zending
Vermeld bij aanmelden de douaneinstructies en upload de factuur – en exportdocumenten indien deze in eigen beheer worden opgemaakt. Eventueel: opmaak van exportaangifte.

2. Voor transport
Controle van aangeleverde informatie en documenten en controle van zending op juiste verpakking en drager.

3. Tijdens transport
Voorbereiding voor inklaring.

4. Aankomst in VK
Start procedures voor invoeraangifte

5. Lossen
Na akkoord invoeraangifte en voldoen van financiële verplichtingen (indien van toepassing).

 

Het is nog onduidelijk welke consequenties de nieuwe situatie op de huidige looptijden gaat hebben. In verband met de controles aan de grens worden er lange wachttijden verwacht, welke ook onze looptijden zullen beïnvloeden. Hoewel wij onze uiterste best doen uw zending volgens de gestelde looptijden te leveren, kunnen wij de looptijden in ieder geval tot en met 31 januari 2021 niet garanderen. Dit geldt eveneens voor zendingen van en naar Noord-Ierland en Ierland.

Om een soepel verloop van uw handel en transport te waarborgen is het belangrijk dat u zelf een aantal stappen neemt:

1. Inventariseer wat de gevolgen voor uw handel met het VK zullen zijn;
2. Doe de Brexit Impact Scan;
3. Vraag een EORI-nummer aan als u dat nog niet heeft;
4. Weet hoe u douanedocumenten kunt (laten) opstellen;
5. Bekijk uw afspraken met uw relaties in het VK, denk hierbij bijvoorbeeld aan de leveringscondities (Incoterms);
6. Ga na wat de gevolgen voor de btw;
7. Ga na hoe het zit met producteisen;
8. Ga u goederenbestand na en bepaal of u wellicht nog te maken krijgt met exportcertificaten of uitvoervergunningen.
9. Zorg voor pallets en verpakkingshout dat voldoet aan de ISPM15-markering.

Meer informatie vindt u onder andere op onze blog en via de links onderaan deze pagina. Op de website van de rvo kunt u de Brexit impact scan doen en krijgt u informatie over o.a. de thema’s export, import, transport, digitale data en diensten en intellectueel eigendom.

Een EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer is een identificatienummer die u nodig hebt als u zaken doet over de grens en te maken krijgt met de Douane als u aangifte doet of laat doen. Dit is nu ook het geval bij handel met het VK. Indien u dit nummer nog niet heeft, dan kunt u dit aanvragen bij de douane. Hier zijn geen verdere kosten aan verbonden, maar kan wel een langere periode overheen gaan. Voor meer informatie over het EORI-nummer en het aanvragen kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Heeft uw partner in het VK geen GB EORI-nummer? Vraag deze dan ook aan.

Met ingang van 1 januari 2021 worden zendingen naar Groot-Brittannië niet meer aangemerkt als “intracommunautaire leveringen en verwervingen” en is er ook voor de btw sprake van invoer en uitvoer. Dit betekent dat de btw direct bij invoer van de goederen betaald moet worden. Het is ook mogelijk dat de btw wordt verlegd naar de maandaangifte. Daar moet u echter wel een verleggingsvergunning artikel 23 voor hebben. Dit kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Voor meer informatie hierover zie btw en zakendoen buiten de EU.

Meer informatie over hoe dit aan de Britse kant geregeld moet worden leest u hier.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met de overheid en tal van brancheorganisaties een speciale Brexit-taskforce opgezet om mee te denken en input te leveren tijdens het hele proces. In Europa leveren ondernemers hun inbreng via Business Europe.

Wanneer u handel drijft met het Verenigd Koninkrijk en het blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit, krijgt u met de Brexit-voucher subsidie voor advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw onderneming. De Brexit-vouchers kunt u aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, via mijn.rvo.nl. Er zitten wel een aantal voorwaarden aan deze vouchers verbonden. Voor meer informatie zie ook het Brexit Loket.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze blog: palletvervoer na de Brexit. Vindt u daar niet wat u zoekt, dan kunt u uw vragen over uw palletvervoer van en naar het Verenigd Koninkrijk na de Brexit aan ons stellen door te mailen naar brexit@ctsgroup.nl.

Voor algemene ontwikkelingen met betrekking tot de Brexit en de gevolgen kunt u terecht bij onderstaande websites.

Offerte aanvragen Contact