Terug

Begrippenlijst

Vakjargon kan de wereld van distributie en logistiek best ingewikkeld maken. Onderstaand vindt u de uitleg van een aantal van de meest voorkomende begrippen. Kunt u een begrip niet vinden en wil u hier wel graag meer over weten? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag.

De partij die de goederen aanbiedt voor vervoer (ofwel de verlader).

De overeenkomst inzake wederzijdse rechten en verplichtingen van de verlader en de vervoerder. De condities vormen een aanvulling op de wettelijke regeling in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek

Bewijsbrief van de douane die het mogelijk maakt goederen tijdelijk over de grens te brengen zonder belastingen te betalen, bijvoorbeeld ten behoeve van een beurs of tentoonstelling.

Een douanedocument voor handel tussen EU-lidstaten en Turkije.

De hoeveelheid goederen die nog moeten worden geleverd nadat de leveringsdatum is verstreken.

De afdelingen bij een logistiek dienstverlener die niet in contact komen met de klant, zoals IT en diverse administratieve afdelingen.

Afzender die bij de Koninklijke Marechaussee geregistreerd staat als bekend en vertrouwd en die daardoor met minder controles en formaliteiten te maken krijgt.

Vervoer van goederen met buitengewone maten of gewicht.

Voorwaarde in het vervoerscontract die de vervoerder het recht geeft het tarief aan te passen als de prijzen van brandstof een bepaalde limiet overschrijden.

Toeslag bovenop de netto vrachtprijs ter compensatie van brandstofkosten.

Het gewicht van een totale zending inclusief verpakking.

CMR staat voor ‘Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route’. Dit is een internationaal verdrag tussen Europese landen betreffende de het internationale wegtransport.

Verpakkingseenheid voor een verzending, zoals een kist, baal of vat. Samengevoegde verpakkingseenheden worden aangeduid met colli.

Ruiminhoud in kubieke meters.

DAP staat voor Delivered At Place. Het betreft een zending die nog niet ingeklaard is. De afzender betaalt de vrachtkosten, de ontvanger betaalt de rechten, btw en inklaringskosten.

DDP staat voor Delivered Duty Paid. Het betreft een zending die reeds ingeklaard is. De afzender betaalt de vrachtkosten, rechten, btw en inklaringskosten.

Goederen waarvoor geen invoerrechten of accijns verschuldigd zijn.

Een DVO is een overeenkomst/machtiging om op te treden als Direct Vertegenwoordiger.

Om dit te kunnen doen dient de douaneagent over een machtiging te worden beschikt van diegene die wordt vertegenwoordigd.

Het EUR.1-certificaat is een certificaat dat bij zendingen met een waarde hoger dan € 6035,- kan worden toegevoegd. Hiermee kan korting of vrijstelling van de invoerrechten verkregen worden, mits het document door de Kamer van Koophandel wordt gelegaliseerd.

EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification. Dit nummer bestaat uit een landcode en een uniek nummer. Middels het EORI-nummer kunnen marktdeelnemers door de douane in alle EU-lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd worden. U kunt het EORI-nummer aanvragen bij de Belastingdienst.

Tussenpersoon die in opdracht van een verlader het vervoer organiseert en vaak ook daarbij behorende zaken behartigt, zoals douane-aangelegenheden.

Vervoer met temperatuurcontrole. Dit kan gekoeld maar ook verwarmd zijn.

Gevaarlijke stoffen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het milieu. Informeer ons altijd wanneer uw zending gevaarlijke stoffen bevat, dan zorgen wij ervoor dat uw zending goed wordt afgehandeld

Het laden van meerdere zendingen, die alle (ongeveer) dezelfde bestemming hebben, in een vervoerseenheid. Minimaal 150 kilo, minder dan twaalf pallets.

Technische norm, bijvoorbeeld een voorschrift met technische specificaties van vervoermiddelen, uitgeschreven door de International Standard Organisation (ISO).

De massa waarmee een voertuig beladen mag worden. Dit is het verschil tussen de toegestane maximum massa van een voertuig minus de massa van het lege voertuig.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen in kleine hoeveelheden.

Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze certificaten van oorsprong af.

Een houten frame waarop goederen kunnen worden geplaatst, die vervolgens als een eenheid kunnen worden verplaatst door een vorkheftruck.

  • Blokpallet = pallet van 1,20 bij 1,00 meter.
  • Boxpallet = pallet met of zonder deksel en tenminste drie verticale zijden.
  • Europallet = pallet van 1,20 bij 0,80 meter.
  • Minipallet = pallet van 0,80 bij 0,60 meter.

POD staat voor Proof of Delivery. Het is het bewijs van levering van een lading.

Voor uw en onze veiligheid is het belangrijk dat wij weten wat wij voor u vervoeren. Informeer ons daarom altijd wat voor soort goederen uw zending bevat.

Het T1-document is een document dat bij de zending moet worden gevoegd als de goederen zich niet in het zogenaamde vrije verkeer bevinden. Dit houdt in dat de goederen buiten de EU geproduceerd zijn, maar zich fysiek binnen de EU bevinden en nog niet ingeklaard of weer uitgevoerd zijn.

TAPA staat voor Technology Asset Production Association. Dit vertegenwoordigt een veiligheidsnorm die in de jaren ’90 van de vorige eeuw is ingesteld om ladingsdiefstal en terrorismedreiging tegen te gaan. Het belangrijkste initiatief van TAPA was het opstellen en vastleggen van een vrachtsbeveiligingsstandaard die wordt opgelegd aan logistieke bedrijven en vervoerders van high-tech vracht. TAPA stelt onder andere organisatorische en bouwkundige eisen aan toegangscontrole.

Veilige vracht is luchtvracht dat is gescreend door de douane en vervolgens goedgekeurd is.

Eenheid voor het bepalen van het vrachttarief op basis van zowel het volume als het gewicht.

Loods voor opslag en distributiewerkzaamheden, zoals sorteren, labelen en ompakken.

Offerte aanvragen Contact