CTS GROUP Distribloks: het STARTBLOK

Het fundament van Distribloks is het Startblok, het servicelevel van de zending. Het verschil tussen de verschillende levels zit met name in de looptijd. Hoe hoger het servicelevel, hoe sneller wij de zending voor u leveren. Daarbij vinden wij dat u bij een snellere looptijd meer garanties, en dus een intensievere customer service, mag verwachten. Dus die hebben wij toegevoegd!

Startblok